Ballagás 2020

Június 27-én hálaadó szentmise keretében búcsúztattuk el a 8. osztályos ballagó diákjainkat.

A ballagás minden intézményben és minden diák életében egy különleges alkalom, hiszen egyben egy korszak, az általános iskolai évek lezárását jelenti. Különösen igaz ez most a mi iskolánk életében, hiszen ez az első ballagás 8 év után, melyre nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk.

Különleges kis csapatot búcsúztattunk ebben az évben. Meghatározó évfolyama voltak ennek az iskolának, hiszen ők voltak, az első kis közösség: az iskolaalapítók. Megkülönböztetett figyelemben volt részük mindig, hiszen olyanok voltak ők számunkra, mint az első gyerek a családban. 

Az iskola igazgatónője így búcsúztatta őket:

"...sokszor kimondva és kimondatlanul is tőletek vártuk a legtöbbet, nektek kellett példát mutatni, jól szerepelni, viselkedni, az első időkben úgy éreztük kizárólag rajtatok múlik az iskola megítélése. Sokszor kellett lemondanotok, vagy éppen többet vállalnotok. De nagyon szépen helyt álltatok. Büszkék lehettünk rátok a sok szép színvonalas előadásért az iskolai és városi rendezvényeken, (az első időkben valójában, mindent ti adtatok elő, a legtöbbet szereplő osztály) a sok szép tanulmányi és versenyeredményért, a sok művészeti (tánc, ének, rajz) versenyeredményért, melyekkel sok esetben országos sikereket értetek el és ezzel bevezettétek a Czuczor Iskolát a köztudatba, nem csak a városi szinten, hanem sokkal szélesebb körben. Büszkék lehettünk rátok, azért a sok dicséretért, amikor mint közösségről, szóltak elismerően rólatok. Sok örömet okoztatok nekünk, tanáraitoknak és szüleiteknek. Ha csak a kompetencia mérés eredményeire gondolunk vagy a legújabb a középiskolai felvételi eredményekre. Mind, mind, sok öröm és büszkeség.

Hálaadó szentmisén vagyunk hálát adtok az elmúlt 8 évért, minden öröméért, nehézségéért. Mi is hálásak vagyunk értetek, hogy ilyen remek kis csapat volt az első meghatározó évfolyam iskolánkban, akiket sosem feledünk el. Köszönet nektek.

Természetesen a köszönet nem csak nektek szól, hanem tanítóitoknak Ildikó néninek, és Kinga néninek, osztályfőnökötöknek, Emese néninek és helyettesének Marika néninek, tanáraitoknak, akik mind remek pedagógusok és csodálatos emberek, akik nagyon sok odafigyeléssel és szeretettel és kiváló szakmai hozzáértéssel tanítottak, neveltek benneteket.

Természetesen a szüleiteknek is jár a hála és köszönet, akik voltak olyan bátrak, vagy mondjuk azt volt erős hitük és bizalmuk, hogy beírattak ebbe az iskolába ezelőtt 8 évvel, ami tulajdonképpen még nem is létezett. Köszönjük nekik, hogy hittek bennünk alapítókban, hittek és bíztak a pedagógusokban és mindvégig számíthattunk rájuk, segítségükre, támogatásukra.

Kissé másként zártuk most a 8. évet. Rendhagyó kezdet után rendhagyó befejezése lett az általános iskolás éveiteknek. Sajnos nem tudtatok elbúcsúzni az iskolától, iskolatársaitoktól, még ez a hálaadó szentmise is veszélybe került, de végül a Jóisten mégis úgy alakította, hogy most itt vagyunk, egészségben és elbúcsúzhatunk egymástól. A kisebbek is megtalálták a módját, hogy jelképes ajándékaikkal búcsúztassanak. (a tarisznyák tartalma az ők ajándékaik). Fogadjátok szeretettel.

Most mindannyian elmenetek továbbtanulni a különféle középiskolákba, de ne felejtsétek, hogy ez az iskola mindig nyitva áll számotokra, visszavárunk, mesélni vagy megosztani sikereket, örömöket, de nehézségeket is.

Kívánjuk, hogy megtaláljátok az új iskoláitokban a számításaitokat, hogy jó közösségre leljetek. De mindez rajtatok is múlik. Őrizzétek meg azt a nyitottságot, kíváncsiságot, gyermeki tisztaságot, kreativitást, igényességet, kritikus gondolkodásmódotokat, az önfejlesztés irányi igényeteket. Vállaljátok továbbra is bátran véleményeteket és ami a legfontosabb hiteteket, bárhol is lesztek. Legyen mindig mosollyal és szeretettel teli a szívetek. Legyetek kovászai egyenként mind a következő közösségeiteknek. Vigyétek magatokkal ezt a belétek kódolt teremtő erőt, hiszen a szüleitek, tanáraitok és ti magatok egy iskolaalapító közösség vagytok. Ez csak keveseknek adatik meg. Ez egy hatalmas erő és olyan erős minta, mely reméljük egész életetekben elkísér és ti is ilyen alkotó, teremtő dolgokat műveltek majd az életben, így később is büszkék lehetünk majd rátok.

Egyszer Böjte Csaba ferences szerzetes mondta: „életünk olyan, mint egy marék aranypor- rendkívüli érték, de rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni fog, de ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink közül.” Azt kívánom ne tartogassátok, hanem bátran és jól kezdjétek el használni az aranyport.

És mit adhatnánk nektek még útravalóként. Azokat a szavakat, mellyel ennek a közösségnek a tagjai lettetek és mellyel mindenki mást a közösség tagjaivá fogadtatok. Sose feledjétek Pál apostol szavait.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”

Kedves Fiúk és Lányok ezekkel a gondolatokkal bocsátalak el titeket és kívánok nektek nagyon sok sikert!

Isten áldjon benneteket!"

Rendhagyó tanévzáró 2020

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Iskolánkban is rendhagyó módon zajlott a bizonyítványosztás. A közös Te Deum ebben az éveben elmarad. A mai napon kis csoportokban ugyan de mégis találkozhattak egy kis időre a közösségvezetőikkel és néhány osztálytársukkal a gyerekek. Sikeresen túl vagyunk ezen a rendkívüli mindenki számára, kihívásokkal teli tanéven! Köszönjük a szülők bizalmát, támogatását, együttműködését! A járvány szembesített bennünket határainkkal, fontos dolgokra irányította a figyelmünket. Nem vagyunk elégségesek önmagunknak, csak együtt, összefogva vagyunk képesek teljesíteni a feladatainkat. Így sikerülhetett ez a tanév ilyen szépen: Minden tanulónk sikeresen teljesítette a tanévet, 60 kitűnő tanuló, 84 jeles tanuló,145 legalább 4,50 átlaggal rendelkező tanuló és az iskola átlaga 4,68. Gratulálunk mindenkinek a teljesítményéért!

Imáinkban adjunk hálát ezért a tanévért is minden öröméért, kihívásáért, sikeréért, nehézségéért.

Holnaptól jöhet a jól megérdemelt pihenés!

A 2019/20. tanévet bezárom.sealed

Gál Edit

Igazgató

Gergely-járás 2020

"Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” kezdetű énekkel és dramatikus játékukkal keresték fel elsőseink a közeli óvodákat, ahol nagy szeretettel fogadták őket.
"A Gergely-napi (március. 12.) dramatikus jellegű, adománygyűjtő eredetileg többszereplős játék régen országosan ismert volt, de élő gyakorlatát csak a Dunántúlról és palóc vidékekről gyűjtötték.
"Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket. A katonai toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek, „szent Gergely vitézeinek” is nevezték őket.
A püspököt is meg szokták személyesíteni. Maszkjuk jellemző darabjai voltak a csúcsos papírsüveg és a fakard. A Gergely-járásban a több szövegből összetett éneken kívül a szereplők tréfás bemutatkozása, továbbá jókívánságmondókák és a tréfás adomány kérés (pl. latinnal kevert szöveggel) is szerepelt.
Forrás: internet

Nagyböjt 2020

Hamvazószerda

"Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy,
és porrá leszel."
Hamvazószerdán, február 26-án elkezdődött az idei  nagyböjti időszak. Reggel 8 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhettünk. István atya beszélt a bűnbánat kegyelméről, mindannyian azért imádkoztunk, hogy ebben az időszakban legyen erőnk a jót választani és a lemondásaink megerősítsenek bennünket hitben és az Isten iránti szeretetünkben.

 

Farsang 2020

Ebben az évben egy hosszú farsanggal számolhattunk, így minden korosztálynak jó kis vidám hangulatot tudtunk varázsolni erre az időszakra.

A felsős farsangot január utolsó napján tartottuk, a 60,70-es évekbe utaztunk vissza. A jelmezes buli előtt játékokkal indítottak az osztályok, majd a Pedrofon zenekar vérbeli retro zenéket játszott  a 60-as évekből. Sokat táncoltunk, nagyon jól éreztük magunkat. A legstílusosabb és legeredetibb jelmezeket díjazta a titkos zsűri, mely a zenekar tagjaiból és a tanárokból állt.

Február 1-jén a szülők is farsangi bálra voltak hivatalosak. Az iskola szülői alapítványának farsangi bálját idén már 6. alkalommal rendezte meg a SZIVEK. A bálon közel százan voltunk és ahogy az iskola igazgatója köszöntőbeszédében elmondta, a bál jótékonysági rendezvény is volt egyben. Az idén a a befolyt összeg az iskolaudvar játszó részének megújítására szolgálja majd. Az est a Görömblő Kompánia mesejátékával folytatódott, melyben a hallgatóság is aktív szerepet kapott. Az est táncházzal folytatódott, melyhez a talpalávalót Csernók Klára és zenekara biztosította. A táncház szünetében a rengeteg tombolatárgy talált gazdára. A teaházban volt alkalom ismerkedésre, jó kis beszélgetésekre. Köszönjük a SZIVEK áldozatos munkáját a rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért.

A kicsiknek február 12-én szerveztük meg a farsangi mulatságot sok sok játékkal és bemutatóval. Az első osztályosok egy játékboltba kalauzoltak el bennünket, a másodikosokkal egy fergeteges cirkusz mutatványaiba pillanthattunk bele, a harmadikosok különféle foglalkozásokat mutattak be nekünk, míg a negyedikesek hungarikumoknak öltöztek. 

Jó volt együtt nevetni, örülni egymásnak!

Copyright © 2018 -Czucor Gergely Tagiskola All Rights Reserved.