Rendhagyó énekóra a Szent Efrém Férfikarral

Szeptember 22-én, rendhagyó ének óra keretében az énekes iskolás osztályaink találkozhattak a világhírű Szent Efrém Férfikarral, akik immár második alkalommal látogatott el iskolánkba. Ezúttal is, akárcsak 3 éve remek hangulatot varázsoltak a gyerekeknek. Interaktív előadásukkal bemutatták és közelebb hozták a gyerekekhez a bizánci zene szépségét és misztériumát. Köszönjük nekik az élményt és visszavárjuk Őket!

Elsőáldozás 2020

Ebben a tanévben a 4. osztályosok a NEK keretében lettek volna elsőáldozók szeptember közepén. Nagyon nagy lelkesedéssel készültek erre a ritka és életre szóló eseményre, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy egy ilyen nagyszerű világhírű esemény kereteiben, több ezer más elsőáldozóval közösen vehessék magukhoz az oltáriszentséget. Sajnos a járványügyi helyzet ezt a programot is felülírta. 

A 4. osztály elsőáldozására szeptember 20-án került sor a torbágyi templomban az iskola és a plébánia szervezésében. Bár egész szűk körben ünnepeltük keresztény életük egyik legfontosabb eseményét, annál meghittebbre és családiasabbra sikerült ez a szép ünnep. Köszönjük szépen a hitoktatóknak Szabó Ágnesnek, Tóth Klárának a felkészítést és a tanítónéniknek a támogatást, a segítséget.

"Új udvart építünk projekt" befejezése

Nagy örömünkre a két éve meghirdetett "Új udvart építünk projekt"  iskolánk szülői alapítványa, a református iskola szülői alapítványa, a fenntartók és az Önkormányzat segítségével befejeződött. A projekt összesen közel 10 millió forintba került a támogatóknak. Köszönjük mindenkinek a támogatást!

A közös használatban levő udvaron a sártenger helyett szeptemberre egy műfüves pálya épült és teljes egészében megújult a játszótér. A felsősök a rézsűn vehetik igénybe az új kültéri pinpong asztalokat, a játszótéren az  egyensúlyozó, erőnlétet javító játékokat.  A kisebbek a játszóvárat, mászókákat, csúszdákat, pollyballt és az elengedhetetlen megújult, friss homokkal feltöltött homokozót.

A szülői közösségek kétkezi munkából is kivették a részüket az anyagi támogatáson túl. Szeptember első hétvégéjén elterítették a fakéreg háncsot, ágakat metszettek, virágot ültettek. Nagyon szép lett a játékudvar környezete  és a kis udvar is. Nagyon köszönjük mindenki áldozatos munkáját, segítségét! Különösen nagy öröm ez az összefogás, mely ezt a projektet kísérte. A gyerekeknek nagy öröm a szabadtéri játékok birtokba vétele.smile

 

Veni Sancte 2020/21

Veni Sancte 2020
Augusztus 30-án az 1. osztályosok és szüleik részvételével ünnepi szentmise keretében az iskola igazgatónője megnyitotta a 2020/21-es tanévet. Ez a tanévnyitó nagyon hasonló volt az iskola legelső Veni Sanctéjához. Akkor persze nem a járvány helyzet miatt volt ennyire szűkkörű ez az esemény, hanem mert akkor ennyi volt az iskola teljes közössége. Idézet a tanévnyitó beszédből:
"Nagyon nagy reményekkel és bizakodással indult az iskola annak idején, de sok volt még a bizonytalanság: (ideiglenes iskolaépület, lesznek-e további lelkes szülők, akik megtöltik gyerekeikkel a további osztályokat, lesz-e elég jó, elhivatott pedagógus, fenntartható lesz-e az iskola.) és még sorolhatnánk a sok kétséget, ami akkor megfogalmazódott bennünk.
Most 8 év elmúltával ismét itt vagyunk, zárt körben, és most is sok bizonytalansággal: Milyen lesz ez a tanév? Az biztos, hogy másmilyen lesz, mint az eddigiek. Sok- sok kérdés van amire nem tudjuk a választ. Meddig járhatunk iskolába? Milyen új feladatoknak kell megfelelni hétről hétre gyereknek, pedagógusnak, szülőnek, együtt zárjuk- e a tanévet, meddig tart mindez? Ezekre a kérdésekre most nem tudunk választ adni.
De nem szabad, hogy a bizonytalanság érzése legyen úrrá rajtunk. Az az erős hit, remény, és a Jóistenbe vetett hatalmas bizalom és teljes ráhagyatkozás kell most, hogy vezessen bennünket, mint 8 évvel ezelőtt. Akkor is ráhagyatkoztunk. Sok küzdelmes, erőt próbáló évvel a hátunk mögött a belé vetett állandó hittel és reménnyel sikerült megteremteni a mindenkori helyzetben a lehető legjobb feltételeket, körülményeket és kihozni magunkból és az iskolából a legjobb eredményeket. Így volt az elmúlt tanévben is amikor online térbe költözött egy időre az iskola. Végig éreztük a Jóisten áldását és kegyelmét. A legnehezebb pillanatokban, imáinkban megerősítést kaptuk.
Most is, megújult erővel, hittel és reménnyel vágjunk bele a tanévbe, hiszen: mi a gondviselésbe vetett hit? Isten szeretetének állandó megtapasztalása. Az a boldog érzés, hogy életünket nem a vaksors, a végzet irányítja, hanem a mi mennyei Atyánk.
Mi a gondviselésbe vetett hit haszna? Megszabadít az aggodalmaskodástól, a félelemtől, derűssé és hálássá tesz, valamint reményt ad minden körülmény között."
Ezekkel a gondolatokkal és a hagyományainkhoz híven Szent Pál apostol Szeretethimnuszának szavaival fogadtuk az 1. osztályt és családjaikat a Czuczoros közösségbe.

Ballagás 2020

Június 27-én hálaadó szentmise keretében búcsúztattuk el a 8. osztályos ballagó diákjainkat.

A ballagás minden intézményben és minden diák életében egy különleges alkalom, hiszen egyben egy korszak, az általános iskolai évek lezárását jelenti. Különösen igaz ez most a mi iskolánk életében, hiszen ez az első ballagás 8 év után, melyre nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk.

Különleges kis csapatot búcsúztattunk ebben az évben. Meghatározó évfolyama voltak ennek az iskolának, hiszen ők voltak, az első kis közösség: az iskolaalapítók. Megkülönböztetett figyelemben volt részük mindig, hiszen olyanok voltak ők számunkra, mint az első gyerek a családban. 

Az iskola igazgatónője így búcsúztatta őket:

"...sokszor kimondva és kimondatlanul is tőletek vártuk a legtöbbet, nektek kellett példát mutatni, jól szerepelni, viselkedni, az első időkben úgy éreztük kizárólag rajtatok múlik az iskola megítélése. Sokszor kellett lemondanotok, vagy éppen többet vállalnotok. De nagyon szépen helyt álltatok. Büszkék lehettünk rátok a sok szép színvonalas előadásért az iskolai és városi rendezvényeken, (az első időkben valójában, mindent ti adtatok elő, a legtöbbet szereplő osztály) a sok szép tanulmányi és versenyeredményért, a sok művészeti (tánc, ének, rajz) versenyeredményért, melyekkel sok esetben országos sikereket értetek el és ezzel bevezettétek a Czuczor Iskolát a köztudatba, nem csak a városi szinten, hanem sokkal szélesebb körben. Büszkék lehettünk rátok, azért a sok dicséretért, amikor mint közösségről, szóltak elismerően rólatok. Sok örömet okoztatok nekünk, tanáraitoknak és szüleiteknek. Ha csak a kompetencia mérés eredményeire gondolunk vagy a legújabb a középiskolai felvételi eredményekre. Mind, mind, sok öröm és büszkeség.

Hálaadó szentmisén vagyunk hálát adtok az elmúlt 8 évért, minden öröméért, nehézségéért. Mi is hálásak vagyunk értetek, hogy ilyen remek kis csapat volt az első meghatározó évfolyam iskolánkban, akiket sosem feledünk el. Köszönet nektek.

Természetesen a köszönet nem csak nektek szól, hanem tanítóitoknak Ildikó néninek, és Kinga néninek, osztályfőnökötöknek, Emese néninek és helyettesének Marika néninek, tanáraitoknak, akik mind remek pedagógusok és csodálatos emberek, akik nagyon sok odafigyeléssel és szeretettel és kiváló szakmai hozzáértéssel tanítottak, neveltek benneteket.

Természetesen a szüleiteknek is jár a hála és köszönet, akik voltak olyan bátrak, vagy mondjuk azt volt erős hitük és bizalmuk, hogy beírattak ebbe az iskolába ezelőtt 8 évvel, ami tulajdonképpen még nem is létezett. Köszönjük nekik, hogy hittek bennünk alapítókban, hittek és bíztak a pedagógusokban és mindvégig számíthattunk rájuk, segítségükre, támogatásukra.

Kissé másként zártuk most a 8. évet. Rendhagyó kezdet után rendhagyó befejezése lett az általános iskolás éveiteknek. Sajnos nem tudtatok elbúcsúzni az iskolától, iskolatársaitoktól, még ez a hálaadó szentmise is veszélybe került, de végül a Jóisten mégis úgy alakította, hogy most itt vagyunk, egészségben és elbúcsúzhatunk egymástól. A kisebbek is megtalálták a módját, hogy jelképes ajándékaikkal búcsúztassanak. (a tarisznyák tartalma az ők ajándékaik). Fogadjátok szeretettel.

Most mindannyian elmenetek továbbtanulni a különféle középiskolákba, de ne felejtsétek, hogy ez az iskola mindig nyitva áll számotokra, visszavárunk, mesélni vagy megosztani sikereket, örömöket, de nehézségeket is.

Kívánjuk, hogy megtaláljátok az új iskoláitokban a számításaitokat, hogy jó közösségre leljetek. De mindez rajtatok is múlik. Őrizzétek meg azt a nyitottságot, kíváncsiságot, gyermeki tisztaságot, kreativitást, igényességet, kritikus gondolkodásmódotokat, az önfejlesztés irányi igényeteket. Vállaljátok továbbra is bátran véleményeteket és ami a legfontosabb hiteteket, bárhol is lesztek. Legyen mindig mosollyal és szeretettel teli a szívetek. Legyetek kovászai egyenként mind a következő közösségeiteknek. Vigyétek magatokkal ezt a belétek kódolt teremtő erőt, hiszen a szüleitek, tanáraitok és ti magatok egy iskolaalapító közösség vagytok. Ez csak keveseknek adatik meg. Ez egy hatalmas erő és olyan erős minta, mely reméljük egész életetekben elkísér és ti is ilyen alkotó, teremtő dolgokat műveltek majd az életben, így később is büszkék lehetünk majd rátok.

Egyszer Böjte Csaba ferences szerzetes mondta: „életünk olyan, mint egy marék aranypor- rendkívüli érték, de rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni fog, de ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink közül.” Azt kívánom ne tartogassátok, hanem bátran és jól kezdjétek el használni az aranyport.

És mit adhatnánk nektek még útravalóként. Azokat a szavakat, mellyel ennek a közösségnek a tagjai lettetek és mellyel mindenki mást a közösség tagjaivá fogadtatok. Sose feledjétek Pál apostol szavait.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”

Kedves Fiúk és Lányok ezekkel a gondolatokkal bocsátalak el titeket és kívánok nektek nagyon sok sikert!

Isten áldjon benneteket!"

Copyright © 2018 -Czucor Gergely Tagiskola All Rights Reserved.